19. máj 2016 12:51

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ

Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza“. Miesto dodania: ZŠ Ul. Rastislavova 416/4 v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214210-5, 45260000-7. Predpokladaná hodnota zákazky: 68 850,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_pdf_46

Zmluva o dielo:ico_doc_46

príloha:ts_46

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…