25. Sep 2017 14:27

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu – prístavba vonkajšieho výťahu

ZÁKAZKA ZRUŠENÁ Názov zákazky: „Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu – prístavba vonkajšieho výťahu“ Miesto dodania: Námestie slobody 12, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV: 45313100-5; 45400000-1 Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu predkladania ponúk do 31.10.2017 do 12:00 hod. oznámenie o predĺžení lehoty:

Celý dokument:

Dokumentácia:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…