18. Feb 2019 8:55

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Reklamné služby-zabezpečenie platenej inzercie

Názov zákazky : „Reklamné služby – zabezpečenie platenej inzercie“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o poskytovaní reklamných služieb a následne vystavené objednávky.. Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO : 34 000,00 € bez DPH

celý dokument:

návrh zmluvy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…