2. máj 2014 9:00

Výzva na predkladanie cenových ponúk - potraviny - živočíšné, rastlinné oleje a tuky pre MŠ

Názov: „Potraviny – živočíšne, rastlinné oleje a tuky do MŠ“ Opis zákazky s minimálnymi požiadavkami na predmet: predmetom zákazky je nákup živočíšnych olejov a tukov v kvalite podľa platných noriem pre potreby školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, v priemere pre 1166 stravníkov. Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie a manipuláciu s predmetom zákazky.

celý dokument:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…