6. Dec 2012 10:43

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Poistenie majetku mesta

Názov zákazky : „ Poistenie majetku mesta“. Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby Miesto dodania: mesto Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená poistná zmluva. Trvanie zmluvy: verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr do 31.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013 v trvaní 12 mesiacov

celý dokument ico_doc_46

poistenie – zoznam nehnuteľného majetku ico_xls_46

poistenie – hodnota hnuteľného majetku

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…