25. Mar 2019 13:43

Výzva na predkladanie cenových ponúk - pevnené plochy na Nábr. sv. Cyrila 9

Názov zákazky : „Spevnené plochy na Nábr. sv. Cyrila 9. Miesto dodania: Nábr. sv. Cyrila, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45233161-5 Predpokladaná hodnota zákazky: 5 582,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…