30. Nov 2011 13:47

Výzva na predkladanie cenových ponúk- nebezpečný odpad

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Zber nebezpečných odpadov z územia mesta Prievidza v roku 2012, ktorých oddelený zber je mesto Prievidza povinné zabezpečiť podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. 2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…