30. Nov 2011 13:47

Výzva na predkladanie cenových ponúk- nebezpečný odpad

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Zber nebezpečných odpadov z územia mesta Prievidza v roku 2012, ktorých oddelený zber je mesto Prievidza povinné zabezpečiť podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. 2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva. 2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.