30. Sep 2011 9:24

Výzva na predkladanie cenových ponúk : nábytok

Predmetom obstarávanie je dodanie tovaru – nábytok, interiérové vybavenie, posteľnú bielizeň pre materské školy zriadené mestom Prievidza, vrátane dopravy tovaru na jednotlivé miesta, kompletizácie a zmontovania nábytku, interiérového vybavenia. Presný rozpis predmetu obstarávania (druh, rozmer, farba a počet kusov) tvorí prílohu súťažných podkladov.

celý dokument: ico_doc_46

príloha :

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…