27. Nov 2012 7:56

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Modernizácia telefónnej ústredne

Názov zákazky: Modernizácia telefónnej ústredne“. Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby. Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…