11. Jan 2012 9:20

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Lokálne opravy omietok stien a stropov v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza

Predmet zákazky a typ zmluvy 2.1 Názov zákazky: „Lokálne opravy omietok stien a stropov v objektoch MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“ 2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: Materské školy zriadené mestom Prievidza 2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých materských škôl.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…