3. Jul 2012 5:47

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kalibrované digitálne teplomery a vlhkomery

Predmet zákazky a typ zmluvy. Názov zákazky:„Kalibrované digitálne teplomery a vlhkomery pre školské jedálne pri materských školách zriadených mestom Prievidza“ Druh zákazky:ZNH – zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená kúpna zmluva.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…