6. Sep 2021 10:55

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Internetová stránka mesta Prievidza

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky : „Internetová stránka mesta Prievidza“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo a licenčná zmluva. Zákazka na poskytnutie služby, CPV: 72000000-5; 72413000-8 Finančný limit verejného obstarávateľa : 16 500,00 € s DPH.

prílohy:

stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov k zákazke Internetová stránka mesta Prievidza:

vysvetlenie podkaldov zo dňa 10.9.2021:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.