6. Sep 2021 10:55

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Internetová stránka mesta Prievidza

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky : „Internetová stránka mesta Prievidza“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo a licenčná zmluva. Zákazka na poskytnutie služby, CPV: 72000000-5; 72413000-8 Finančný limit verejného obstarávateľa : 16 500,00 € s DPH.

prílohy:

stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov k zákazke Internetová stránka mesta Prievidza:

vysvetlenie podkaldov zo dňa 10.9.2021:

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…