6. Sep 2021 10:55

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Internetová stránka mesta Prievidza

Predmet zákazky a typ zmluvy: Názov zákazky : „Internetová stránka mesta Prievidza“ Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo a licenčná zmluva. Zákazka na poskytnutie služby, CPV: 72000000-5; 72413000-8 Finančný limit verejného obstarávateľa : 16 500,00 € s DPH.

prílohy:

stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov k zákazke Internetová stránka mesta Prievidza:

vysvetlenie podkaldov zo dňa 10.9.2021:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…