31. Oct 2012 11:00

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Hygienické prostriedky IV. kvartál 2012

2.1 Názov zákazky: „Hygienické prostriedky – 4. štvrťrok 2012“ 2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru 2.3 Miesta dodania: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza, Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza, Mestský úrad, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. poschodie 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. 2.5 Doručenie tovaru v termíne a na odberné miesta uvedené vo výzve a v zmluve

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…