26. Jun 2013 7:47

Výzva na predkladanie cenových ponúk - hudobné nástroje

Predmet zákazky a typ zmluvy Názov zákazky: „Hudobné nástroje pre materské školy“ Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza podľa prílohy č. 2 tejto výzvy Na dodanie predmetu zákazky bude podpísaná zmluva.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…