3. Apr 2012 8:49

Výzva na predkladanie cenových ponúk (e-aukcia) - Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Predmet zákazky a typ zmluvy Názov zákazky: „Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ pri MŠ zriadené mestom Prievidza“ Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: Materské školy v Prievidzi a Školské jedálne pri Materských školách v Prievidzi podľa bodu 3.2 tejto výzvy Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.

Výzva na predkladanie cenových ponúk : ico_doc_46

Návrh kúpnej zmluvy :

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…