2. Oct 2012 10:28

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dodávka zemného plynu

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „Dodávka zemného plynu“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru 2.3 Miesto dodania: mesto Prievidza. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva

Celý dokument:ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…