15. Mar 2012 10:10

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Deratizácia

Predmet zákazky a typ zmluvy Názov zákazky: „Deratizácia materských škôl a školských jedální pri materských školách zriadených mestom Prievidza“ Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby Miesta výkonu služby: Materské školy a Školské jedálne pri MŠ v Prievidzi. Podrobný rozpis týchto miest je obsahom bodu 3.2. Na poskytnutie služby budú vystavené objednávky.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…