3. Oct 2019 12:38

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov

Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov.“. Miesto dodania: Základná škola Ul. energetikov, Prievidza . Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 111 686,04 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…