6. Feb 2019 8:26

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty

Názov zákazky : „Rekonštrukcia chodníka od Cesty Vl. Clementisa k novej pobočke pošty. Miesto dodania: Cesta Vl. Clementisa, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45233161-5 Predpokladaná hodnota zákazky: 10 500,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…