24. máj 2016 7:49

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka - zmena realizácia častí – Východná stena, Južná a západná stena, Priestor vstupu

Názov zákazky : „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy L. Stančeka - zmena“ realizácia častí – Východná stena, Južná a západná stena, Priestor vstupu. Miesto dodania: ZUŠ L. Stančeka, Ul. Rastislavova 745/13 v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45214200-2, 45443000-4. Predpokladaná hodnota zákazky: 59 000,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

zmluva o dielo:ico_doc_46

príloha:ts_46

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…