6. Nov 2020 9:01

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Hygienické potreby k projektu Podpora zamestnateľnosti

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky hygienických potrieb v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava hygienických potrieb na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy).

prílohy:

vysvetlenie:

usmernenie:

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…