20. Aug 2018 15:19

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Čerešňový sad – výbeh a cvičisko pre psov“ – architektonická štúdia, projekt pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť

Názov zákazky: „Čerešňový sad – výbeh a cvičisko pre psov“ – architektonická štúdia, projekt pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…