20. Aug 2018 15:19

Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Čerešňový sad – výbeh a cvičisko pre psov“ – architektonická štúdia, projekt pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť

Názov zákazky: „Čerešňový sad – výbeh a cvičisko pre psov“ – architektonická štúdia, projekt pre realizáciu stavby a inžinierska činnosť Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…