23. Apr 2013 12:56

Výzva kancelársky papier II. Q 2013

Názov zákazky: „Kancelársky papier – 2. štvrťrok 2013“ Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru Miesta dodania: - Mestský úrad, Odd. hospod. správy, Námestie slobody 14, Prievidza, 3. posch., sklad - Mestská polícia Prievidza, Novackého 14, Prievidza - Mestský úrad, Oddelenie výstavby a ŽP (ŠFRB), Hviezdoslavova 3, Prievidza, 6. posch. - Mestský úrad, Oddelenie stavebného poriadku, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 5. posch. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Dodanie tovaru jednorazovo, t.j. kompletné dodávky pripadajúce na jednotlivé miesta dodania uvedené vo výzve a v zmluve (v prípade nekompletnej dodávky tovar nebude prevzatý).

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…