31. Aug 2010 13:59

Významná podpora materiálnej zbierky

Dve mladé Bratislavčanky – Mária Zifčáková a Lucia Borončová odovzdali v pondelok 30. augusta 2010 zástupcovi primátora mesta Ing. Milanovi Dérerovi čistiace prostriedky, ale aj oblečenie, posteľnú bielizeň, uteráky a ďalšie veci potrebné v oblastiach postihnutých záplavami. Významne tým pomohli verejnej materiálnej zbierke vyhlásenej mestom Prievidza. O zbierke čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v meste Prievidza sa dievčatá dozvedeli z médií a neváhali poprosiť kamarátov a známych, aby mohli pomôcť ľuďom v kríze.

Aj vďaka dobrým ľuďom a významnému partnerovi ich charitatívnej misie, spoločnosti DM Drogerie markt, naakumulovali značné množstvo čistiacich prostriedkov, oblečenia, posteľnej bielizne, uterákov a iných vecí, ktoré mohli darovať ľuďom.
Mária a Lucia sú fyzické osoby s výrazným sociálnym cítením, ktoré sa rozhodli osloviť darcov a sponzorov, aby pomohli obciam a mestám zasiahnutých povodňami. Jedným z takýchto miest bola aj Prievidza.

V budúcnosti plánujú založiť neziskovú organizáciu, ktorej náplňou by bola predovšetkým pomoc núdznym občanom. Ako priznali, k tomuto kroku pristupujú hlavne z dôvodu väčších možností pôsobnosti aj ľahšieho získavania darov od sponzorov, čo je pre fyzické osoby problematickejšie.
Ďakujeme a prajeme obom dievčatám veľa síl a spolupracovníkov, ktorí budú ochotní tak ako ony pomáhať dobrej veci.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…