22. Nov 2010 17:23

Výtvarná súťaž základných škôl má svojich víťazov

Od začiatku novembra na všetkých základných školách mesta Prievidza prebiehala pod záštitou viceprimátora mesta Prievidza Milana Dérera výtvarná súťaž Vianočný dar pre moje mesto. Do súťaže sa zapojilo niekoľko stoviek žiakov a v pondelok 22. 11.2010 boli v CVČ SPEKTRUM ocenené najlepšie práce z celého mesta. Do súťaže Vianočný dar pre moje mesto sa mohli zapojiť žiaci v kategóriách 1.

– 4. ročník a žiaci 5. – 9. ročník. Stvárniť mohli svoj pohľad na témy moje Vianoce, moje mesto a moja mama. Od polovice novembra prebehli na každej škole školské kolá, ktorých víťazov podľa vlastných kritérií vyhodnotili učitelia a najlepšie tri práce v každej kategórii postúpili do celomestského kola. Porota zložená z učiteľského zboru sa nakoniec rozhodla za najlepšiu vyhlásiť prácu Lenky Bondorovej z 9.C I. ZŠ Sama Chalupku, ktorá vyhrala hlavnú cenu – notebook. Ďalší nadaní umelci boli ocenení vecnými cenami.

Príbeh víťazných prác sa ale odovzdaním cien nekončí. Práce budú vystavené v CVČ SPEKTRUM a následne aj v priestoroch Mestského úradu. Z víťazného diela je v pláne príprava vianočného pozdravu vo forme pohľadnice.

Ocenenia:

Kategória 5. – 9.
1. miesto a víťazka celej súťaže Lenka Bondorová
2. miesto Barbora Šmirinová
3. miesto Simona Svitková

Kategória 1. – 4.

1. miesto Janka Vavrová
2. miesto Paulína Šimková
3. miesto Viktória Ďurišová

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…