4. Jul 2018 6:36

Výstavba ďalšieho nájomného bytového domu

Na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi sa realizuje výstavba piateho bytového domu.

Mesto eviduje k 1.júnu 2018 až 60 žiadosti o pridelenie nájomného bývania. To je dôvod prečo plánuje pokračovať v obstarávaní nájomných bytov rovnakým spôsobom ako v minulosti, a to kúpou piateho nájomného bytového domu.

Východiskové údaje

Stavba bytového domu sa realizuje v roku 2018 v blízkosti jestvujúcich štyroch nájomných bytových domov, ktoré sú umiestené pri tenisovej hale a detskom ihrisku na Gazdovskej ulici. Architektúra objektu je prispôsobená charakteru okolitej zástavby. Nájomný bytový dom bude identický so štyrmi jestvujúcimi nájomnými bytovými domami, ktoré stoja v tejto danej lokalite.

Nový nájomný bytový dom bude obsahovať jedno, dvoj a troj izbové byty, bytových jednotiek bude spolu 24. K bytovému domu bude zabezpečený samostatný prístup z jestvujúcej miestnej komunikácie na Gazdovskej ulici, na ktorú bude napojená navrhovaná prístupová komunikácia s odstavnými plochami, chodníkom a verejným osvetlením.

Spoločnosť TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka zrealizuje piaty nájomný bytový dom vrátane technickej vybavenosti ešte v tomto roky na vlastné náklady a po ukončení výstavby ako skolaudovaný ho mesto Prievidza odkúpi do osobného vlastníctva v roku 2019 za použitia dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V prípade, že mestu Prievidza nebude poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu, zostane bytový dom vo vlastníctve spoločnosti TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka.

*foto ilustračné

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…