25. Mar 2011 10:37

Výsledky štrnásteho ročníka Stančekovej Prievidze

Počas štvrtka 24. marca sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka konal už 14. ročník celoslovenskej vokálnej súťažnej prehliadky žiakov základných umeleckých škôl  Stančekova Prievidza. Súťažilo sa v piatich kategóriách a ocenených bolo dovedna 31 spevákov. Súťaž Stančekova Prievidza má v našom regióne už dlhoročnú tradíciu.

Bola založená na počesť hudobného skladateľa, dirigenta a pedagóga, prievidzského rodáka, profesora Ladislava Stančeka, podľa ktorého je  prievidzská ZUŠ pomenovaná od roku 1994.

Tento rok sa v Prievidzi zišlo 76 účinkujúcich z 22 umeleckých škôl. Prvé miesta a čestné uznania si odnieslo spolu 31 súžiacich, ktorým prišla osobne zablahoželať aj viceprimátorka Prievidze Helena Dadíková.

Stančekova Prievidza má však aj iný, ako len súťažný rozmer. Má prispieť  k rozširovaniu a popularizácii Stančekovho diela. Preto bola jednou z podmienok účasti v kategóriách od 13 rokov interpretácia aspoň jednej Stančekovej piesne. Ako tradične sa na podujatí zúčastnili aj deti skladateľa, Jozef Stanček a Helena Červeňová. Kultúrne podujatie plné spevu bolo príjemným zážitkom nielen pre divákov, ale aj samotných účinkujúcich.

Výsledky Stančekova Prievidza 2011

Kategória A:

      1. miesto –  Matej  Ročiak                                     ZUŠL. Árvaya,  Žilina

      2. miesto –   Viktória Mikušová                               ZUŠ Senica

      3. miesto–    Valentína Harcegová                          ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

Čestné uznanie:

                     Sofia Ficelová                                      ZUŠ Handlová

                     Michaela Marečková                             ZUŠ Senica

                     Andrea Snopková                                ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

 

Kategória B:

      1. miesto – Martin Janšák                                         ZUŠ Senica

                     –  Monika Petríková                                   ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

      2. miesto – Alica Balvonová                                       ZUŠ L. Árvaya, Žilina

                      – Tatiana Dvorská                                     ZUŠ Senica

      3. miesto – Anna Škubová                                         ZUŠ Rajec

                      – Zuzana Hozlárová                                   ZUŠ Nové Zámky

                      – Diana Nátanová                                      ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

Čestné uznanie:

                        Alexandra Špiriaková                               ZUŠ Martin

                        Lenka Fecková                                        ZUŠ J. Kresánka, Bratislava

                        Laura Hatoková                                      ZUŠ J. Kowalského, Bratislava

                        Kristián Ovádek                                       ZUŠ K. Pádivého, Trenčín     

 

 

Kategória C:

      1. miesto – Dominika Beňáková                                 ZUŠ Senica

      2. miesto – Viktória Granecová                                   ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

      3. miesto – Katarína Hozlárová                                   ZUŠ Nové Zámky

                     –  Natália Jacková                                       ZUŠ Bojnice

Čestné uznanie:

                         Kristína Beniaková                                  ZUŠ D. Kardoša, Bánovce n. Bebravou

                         Michal Cvíčela                                         ZUŠ Bojnice

                        Monika  Porubanová                                 ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

                         Peter  Wurczer                                        ZUŠ Nové Zámky

 Kategória D:

      1. miesto – Bereniké Sebőková                                  ZUŠ Dunajská Streda

      2. miesto –Pavol  Tuček                                            ZUŠ J. Cikkera, Banská Bystrica

      3. miesto – Erik Michálek                                           ZUŠ Senica

 Kategória E:

      1. miesto – Veronika Sedláčková                                ZUŠ Senica

      2. miesto – Petrana Escherová                                   ZUŠ D. Kardoša, Bánovce n. Bebravou

      3. miesto – Helena  Polláková                                   ZUŠ L. Stančeka, Prievidza

 

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…