29. Apr 2015 7:25

Výrub stromov v materských a základných školách

Aj z dôvodu tragických udalostí zo začiatku roka 2015, ktoré sa stali v Bratislave, sa mesto Prievidza rozhodlo opiľovať a vypiľovať niektoré prestárle stromy v areáloch základných a materských škôl.

Obhliadka areálov škôl za účelom zistenia stavu drevín zamestnancami Technických služieb a mestského úradu bola vykonaná v dňoch 18. 02. až 24. 02. 2015. Na výrub boli odporúčané tie dreviny, u ktorých bolo viditeľné poškodenie koreňových nábehov a poškodenie kmeňa aj koruny preschnutím, teda tie, ktoré mohli byť pre žiakov a chodcov potenciálnym nebezpečenstvom.

RTV Prievidza:


V súčasnosti sú spracovávané správne konania na vypiľovanie stromov v školských objektoch. Správne konanie je už ukončené na ZŠ Ul. P. Dobšinského kde je vydané aj rozhodnutie k výrubu, ako aj vo veci stromov v areáloch ZŠ Ul. energetikov a ZŠ Ul. S. Chalupku. Dňa 14. 04. 2015 to bude správne konanie na ZŠ Ul. Malonecpalská a ZŠ Rastislavova ul.

Výruby v materských školách Ul. M. Mišíka, Nábr. sv. Cyrila, Ul. D. Krmana, Ul. P. Benického, Ul. A. Mišúta, Ul. A. Matušku, Športová ulica, Ul. M. Gorkého a Cesta V. Clementisa sú spracované spoločne do jednej žiadosti rovnakým postupom. Po vydaní rozhodnutia bude vyhlásené verejné obstarávanie vo veci výrubu stromov v MŠ a výrub bude uskutočnený po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo.

Okrem výrubu stromov v areáloch prievidzských materských škôl sa realizuje aj ich opiľovanie. K tejto činnosti nie je potrebné správne konanie a vydanie rozhodnutie na výrub. Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. začala už v mesiaci marec s opiľovaním preschnutých drevín v areáloch prievidzských materských škôl. V areáloch materských škôl bude opílených spolu 211 kusov drevín.

Koncepcia opílenia prievidzských materských škôl sa realizuje z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a bezpečnosti detí. Predpokladaný termín ukončenia opiľovacích prác bol naplánovaný na koniec mesiaca apríla.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.