25. Jul 2012 5:38

Vypiľovanie stromov súvisí s opravami tepelných rozvodov

Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s. vykonáva v týchto dňoch rekonštrukciu tepelných rozvodov na okruhu VS-20, konkrétne na uliciach Tolstého rad, Francisciho, Šoltésovej, Ondrejova, Mišúta.

S týmito prácami je spojené vypílenie stromov, ktoré sa nachádzajú priamo na tepelných rozvodoch alebo v ochrannom pásme tepelných rozvodov. V súvislosti s týmito prácami má byť vypílených 25 stromov a 1 krík. Okrem vypiľovania stromov budú v dôsledku týchto opráv rozkopané cestné komunikácie Tolstého a Francisciho.

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza v tejto súvislosti oznamuje svojim zmluvným odberateľom a obyvateľom mesta Prievidza termín plánovanej odstávky na opravu, údržbu a revíziu Tepelného napájača SE ENO – Prievidza. Odstávka bude od 30. júla do 02. augusta 2012. V uvedenom čase bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.

Pri vykonávaní potrebných rekonštrukčných prác tepelných rozvodov prosíme verejnosť o pochopenie a zhovievavosť.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…