16. Apr 2012 7:57

Vyhodnotenie projektu EKOROK S NESTLÉ

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 20.4.2012 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o., sa žiaci ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidze, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už deviaty rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé. Tento ročník mal novinku výstavbu EKO MESTA z odpadových materiálov.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

-školy pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov

-prezentovať budú diela s tematikou životného prostredia, každá aj s časťou mesta budúcnosti zhotoveného z odpadových materiálov

10.00 Mažoretky a zástavníci – CVČ

-slávnostné otvorenie – príchod hostí

-príhovor hostí

-mažoretky + lietadlá

10.15 – 11.00 1. programový blok
vyhodnotenie najlepších 3 „zberačov papiera“
11.00 – 11.30. 2. programový blok

11.30 príchod hostí – vyhlásenie výsledkov EKOROKU 2012

12.00 záver
V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť. Aktivity tohtoročného programu nadväzujú na minuloročný projekt s podtitulom „Eko mesto – mesto budúcnosti“. Cieľom je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizácie pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta. K úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“.


Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…