19. Apr 2021 18:10

Vyhodnotenie činnosti Rady mladých v roku 2020

Rada mladých, poradný orgán mestského zastupiteľstva v Prievidzi, pripravila video s vyhodnotením svojej činnosti v roku 2020. Pomáha zabezpečiť užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta.

Radu mladých tvoria ju zástupcovia detí a mládeže mesta Prievidza. Delegovať svojho jedného zástupcu si do nej môžu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza vždy na ročné funkčné obdobie, ktoré sa začína v polovici septembra.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…