19. Apr 2021 18:10

Vyhodnotenie činnosti Rady mladých v roku 2020

Rada mladých, poradný orgán mestského zastupiteľstva v Prievidzi, pripravila video s vyhodnotením svojej činnosti v roku 2020. Pomáha zabezpečiť užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta.

Radu mladých tvoria ju zástupcovia detí a mládeže mesta Prievidza. Delegovať svojho jedného zástupcu si do nej môžu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza vždy na ročné funkčné obdobie, ktoré sa začína v polovici septembra.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…