22. Feb 2024 8:28

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky - Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa. Zhotoviteľom nových parkovacích miest sa stala spoločnosť STRABAG s.r.o., stavebné práce by mali začať v horizonte jedného mesiaca.

Mesto v týchto dňoch podpisuje zmluvu na nové parkovacie miesta na sídlisku Zapotôčky so spoločnosťou STRABAG. Predmetom zmluvy sú stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích plôch, s vybudovaním prístupovej miestnej obslužnej komunikácie, s vybudovaním prepájacích chodníkov, s úpravou existujúceho chodníka na bezbariérový prístup, s vybudovaním dažďovej kanalizácie, retenčnej nádrže, verejného osvetlenia, elektrickej prípojky k prečerpávajúcej (retenčnej) nádrži, s realizáciou ochrany existujúcich VN káblov, ochrany slaboprúdových rozvodov a existujúceho STL plynovodu a s prácami súvisiacimi so sadovými úpravami.

„Vďaka pokračovaniu budovania spevnených plôch na Ul. M. Rázusa pribudne v lokalite 134 klasických státí a 4 státia pre imobilných, čo výrazne zlepší obyvateľom Zapotôčiek situáciu s parkovaním v tejto lokalite,“ neskrýva radosť primátorka Katarína Macháčková.

Dielo v celkovej hodnote cca. 711 000 eur by malo byť zrealizované do piatich mesiacov od odovzdania staveniska, teda do konca leta.

Videoreportáž k príspevku

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…