4. Nov 2011 12:29

Vstupujeme do rozprávky

Žiaci Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza sa zapojili do celoslovenskej „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24.10.2011 vlastným programom pod názvom Vstupujeme do rozprávky.

Žiaci 6.ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov divadelné predstavenie vo forme troch ľudových rozprávok. Celé podujatie otvoril a sprevádzal čarodejník Fero, ktorý deťom prostredníctvom zaklínadiel umožnil vstúpiť do deja rozprávok. Úlohou divákov bolo uhádnuť ich názov. Predstavenie detskí herci odohrali štyrikrát v školskej knižnici pre žiakov 1.-5. ročníka. Atmosféra bola veľmi príjemná a deti si odnášali pekný umelecký zážitok. Aktivite predchádzala súťaž o najzaujímavejšie zaklínadlo. Samotné podujatie a prípravné akcie obohatili činnosť v školskej knižnici, inovovali obsah vzdelávania v predmete slovenský jazyk a literatúra i dramatická výchova, podporili u žiakov záujem o čítanie, oboznámili sa s činnosťou školskej knižnice. Dramatizácie rozprávok u detí mladšieho školského veku podnietili hlbší záujem o detskú literatúru a zvýšili návštevnosť školskej knižnice.
RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.