4. Nov 2011 12:29

Vstupujeme do rozprávky

Žiaci Základnej školy, Malonecpalská ul. 206/37, Prievidza sa zapojili do celoslovenskej „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24.10.2011 vlastným programom pod názvom Vstupujeme do rozprávky.

Žiaci 6.ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov divadelné predstavenie vo forme troch ľudových rozprávok. Celé podujatie otvoril a sprevádzal čarodejník Fero, ktorý deťom prostredníctvom zaklínadiel umožnil vstúpiť do deja rozprávok. Úlohou divákov bolo uhádnuť ich názov. Predstavenie detskí herci odohrali štyrikrát v školskej knižnici pre žiakov 1.-5. ročníka. Atmosféra bola veľmi príjemná a deti si odnášali pekný umelecký zážitok. Aktivite predchádzala súťaž o najzaujímavejšie zaklínadlo. Samotné podujatie a prípravné akcie obohatili činnosť v školskej knižnici, inovovali obsah vzdelávania v predmete slovenský jazyk a literatúra i dramatická výchova, podporili u žiakov záujem o čítanie, oboznámili sa s činnosťou školskej knižnice. Dramatizácie rozprávok u detí mladšieho školského veku podnietili hlbší záujem o detskú literatúru a zvýšili návštevnosť školskej knižnice.
RNDr. Ľubomíra Holíková, riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…