30. Mar 2023 9:52

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza


Číslo:

05/2023

Prílohy:

VZN č. 5/2023
(pdf, 207 kB)

Schválené:

27.02.2023

Vyhlásené:

17.03.2023

Účinnosť od:

01.04.2023

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…