27. Sep 2012 6:52

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 130/2012, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 54/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Prievidza bolo napadnuté protestom prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza z dôvodu jeho nezákonnosti. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 221/2012 zo dňa 28. 08. 2012 vyhovelo protestu prokurátora č. Pd 95/12-8 zo dňa 03. 08. 2012.

Celé VZN : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…