18. Sep 2023 15:22

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza (v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 15/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza)


Číslo:

15/2023

Prílohy:

VZN č. 15/2023
(pdf, 955 kB)

Schválené:

28.08.2023

Vyhlásené:

30.08.2023

Účinnosť od:

14.09.2023

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…