1. Jan 2023 7:30

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 6/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 12/2021


Číslo:

10/2022

Schválené:

12.12.2022

Vyhlásené:

13.12.2022

Účinnosť od:

01.01.2023

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…