14. Nov 2012 9:27

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza

Všeobecne záväzné nariadenie č.131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza (ďalej len VZN) upravuje postup a podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Prievidza - právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom nie je mesto a - fyzickým osobám podnikateľom, ktoré: a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo b) pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo c) poskytujú služby obyvateľom mesta, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov,na podporu podnikania a zamestnanosti.

celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…