17. Sep 2023 10:51

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Ako voliť zo zahraničia?

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

(pdf, 224 kB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR

(pdf, 161 kB)

Delegovanie do OVK elektronická adresa zverejnenie

(pdf, 103 kB)

Hlasovacie preukazy elektronická adresa zverejnenie

(pdf, 200 kB)

Vydávanie hlasovacích preukazov

(pdf, 105 kB)

1. zasadanie okrskových volebných komisií pre Voľby do NR SR konané dňa 30.9.2023

(pdf, 404 kB)

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…