4. máj 2010 14:21

Vojnoví veteráni prevzali významné ocenenia

Sedem priamych účastníkov oslobodzovacích bojov, ktorí pod vlajkou Československého armádneho zboru oslobodzovali Slovensko spod jarma fašizmu, ocenil pri príležitosti 65. výročia ukončenia II. svetovej vojny vzácnou Pamätnou medailou Ruskej federácie zástupca Ruského veľvyslanectva v SR chargé d´affaire Genadij Askaldovič.

O možnosť vykonať tento slávnostný akt na pôde mesta v predvečer sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom a 65. výročia ukončenia druhej svetovej vojny požiadalo vedenie Prievidze ruské veľvyslanectvo v SR so zámerom verejne poďakovať za priamu účasť v oslobodzovacích bojoch vo veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941 – 1945 aspoň tým účastníkom bojov, ktorí sú dnes ešte medzi nami. Podľa slov Genadija Askaldoviča podobné oceňovania realizuje Ruská federácia prostredníctvom svojho zastupiteľského úradu aj v ďalších mestách a obciach Slovenska, v rámci ktorých pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny odovzdala už 560 pamätných medailí. Zároveň skonštatoval, že aj dnes je potrebné pripomínať si odkaz vojnových veteránov, ktorí v ťažkých bojoch na fronte i v tyle riskovali a mnohokrát aj obetovali svoje životy pre blaho a spokojný život dnešných generácií bez hrozieb vojnových konfliktov. „Morálnou povinnosťou nás, súčasníkov, je poďakovať tým, ktorí prežili a vzdať úctu tým, ktorí zahynuli,“ povedal G. Askaldovič. Na pôde mesta v obradnej sieni Mestského domu prítomných spoločne privítal primátor Prievidze Ing. Ján Bodnár, ktorý spoločne s Genadijom Askaldovičom poďakoval vojnovým veteránom za ich účasť na oslobodzovacích bojoch. Jeden z ocenených, bývalý veliteľ čaty Ľudovít Šesták, poďakoval v mene všetkých ocenených za prijatie i významné ocenenie a poznamenal, že len národ, ktorý si ctí svoju históriu, má budúcnosť. Prítomní sa spoločne zhodli na tom, že udalosti najväčšej vojnovej apokalypsy, do ktorej bol vtiahnutý takmer celý svet a ktorá ovplyvnila celú jednu generáciu, si treba navždy pripomínať a prezentovať predovšetkým pred mladými ľuďmi, aby nezabudli na svoju minulosť.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…