5. Sep 2016 8:11

Vodiči pozor, začína nový školský rok

Od pondelka 5. septembra opäť začne každodenná ranná služba príslušníkov MsP na priechodoch pre chodcov v blízkosti niektorých základných či stredných škôl, kde si to najviac vyžadujú podmienky v cestnej premávke. Táto činnosť má najmä preventívny a výchovný charakter, lebo najmä noví žiaci-prváci by sa mali postupne naučiť pravidlám bezpečného prechádzania cez cestu.

Všetci účastníci cestnej premávky by mali rešpektovať pokyny policajta – dôležitá je nielen bezpečnosť, ale aj plynulosť. Pre informáciu uvádzame niektoré, súvisiace povinnosti účastníkov cestnej premávky:

Vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Chodec sa pred vstupom na vozovku musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, pri prechádzaní cez cestu je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod.

V praxi to znamená, že dozor hliadok MsP na priechodoch sa riadiť nielen dodržiavaním zákonných ustanovení, ale aj vzájomnou ohľaduplnosťou a hlavne dôrazom na bezpečnosť detí-žiakov škôl. Tí by sa mali naučiť prechádzať cez cestu samostatne aj vtedy, keď na nich nedohliada príslušník MsP.

Na základe novely zákona platia niektoré nové, zmenené pravidlá. Uvádzame tie, ktoré sa týkajú vodičov a chodcov. Najmä chodci by sa nemali spoliehať na tzv. „absolútnu“ prednosť, lebo nové pravidlá aj pre nich stanovujú povinnosti voči vodičom.

Vodič je okrem iného povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo.

– Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

– Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.

– Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

S príchodom jesene sa zároveň v ranných a podvečerných hodinách znižuje viditeľnosť, preto upozorňujeme chodcov aj cyklistov na používanie reflexných prvkov.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…