8. Sep 2020 12:21

Vodiči pozor na prvé školské dni

Od septembra opäť začína každodenná ranná služba príslušníkov MsP na priechodoch pre chodcov v blízkosti niektorých základných či stredných škôl, kde si to najviac vyžaduje situácia v cestnej premávke.

Táto činnosť má najmä preventívny a výchovný charakter, lebo najmä noví žiaci-prváci by sa mali postupne naučiť pravidlám bezpečného prechádzania cez cestu. Všetci účastníci „cestnej premávky“ by mali rešpektovať pokyny policajta – dôležitá je nielen jej bezpečnosť, ale aj plynulosť. Pre informáciu uvádzame niektoré, súvisiace povinnosti jej účastníkov:


Vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Chodec sa pred vstupom na vozovku musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany, pri prechádzaní cez cestu je povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod.

V praxi to znamená, že dozor hliadok MsP na priechodoch sa riadiť nielen dodržiavaním zákonných ustanovení, ale aj vzájomnou ohľaduplnosťou a hlavne dôrazom na bezpečnosť detí-žiakov škôl. Tí by sa mali naučiť prechádzať cez cestu samostatne aj vtedy, keď na nich nedohliada príslušník MsP.

Dôležitý je tzv. „očný kontakt“- chodec by mal okrem iného sledovať aj vodiča prichádzajúceho vozidla a pred vstupom na vozovku sa takto uistiť, že tento ho vidí a zastavuje pred priechodom v snahe umožniť mu prejsť cez vozovku.
Mnohí rodičia privážajú pred školu deti autom, pričom často dochádza k neprehľadným momentom a porušovaniu predpisov. Samozrejme, snahou je bezpečný príchod dieťaťa do školy, no treba rešpektovať ostatných a nevytvárať nebezpečné situácie pre ďalších účastníkov cestnej premávky. Ranný dovoz dieťaťa sa nemusí opakovať pri odchode zo školy, preto je vhodné žiaka naučiť bezpečným zásadám cesty do aj zo školy, keď bude odkázaný iba sám na seba. Tu môže pomôcť aj zodpovedný starší súrodenec, spolužiak alebo osoba, na ktorú sa rodič môže spoľahnúť. Pre dieťa totiž môže byť nebezpečné, ak jeho sprievodca sám porušuje dopravné predpisy a nespráva sa bezpečne.

Na základe novely zákona vstúpili do platnosti niektoré nové, zmenené pravidlá. Uvádzame niektoré, ktoré sa týkajú vodičov a chodcov. Najmä chodci by sa nemali spoliehať na tzv. „absolútnu“ prednosť, lebo nové pravidlá aj pre nich stanovujú povinnosti voči vodičom.

– Vodič je okrem iného povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť..
– Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.
– Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú.
– Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

S príchodom jesene sa zároveň v ranných a podvečerných hodinách znižuje viditeľnosť, preto upozorňujeme chodcov aj cyklistov na nosenie reflexných prvkov.

MsP Prievidza

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…