12. Jun 2017 8:09

Vernisáž celoslovenskej súťaže ,,Malá krajina – veľké osobnosti“

Základná škola, Ulica P. J. Šafárika v Prievidzi už 4.rok organizuje celoslovenskú výtvarnú a literárnu súťaž pod názvom ,,Malá krajina – veľké osobnosti“. Takýmto spôsobom sa snaží predstaviť významných rodákov z Prievidze a Hornej Nitry. Tento rok sa súťaž konala pod záštitou spisovateľky, publicistky a maliarky Vandy Rozenbergovej.

Do súťaže sa mohli zapojiť deti materských škôl a žiaci základných škôl (štátnych, cirkevných, súkromných, špeciálnych) v dvoch častiach – literárna a výtvarná časť.
Téma ,,Knihy sú okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet.“ (Ludwig Feuerbach) bola širokospektrálna a mohol sa v nej nájsť naozaj každý jednotlivec.
Vernisáž spojená s vyhodnotením a odovzdávaním cien bola spestrená kultúrnym programom , ktorý si pripravili žiaci školy a mažoretky z CVČ Spektrum v Prievidzi.
Na úvod sa prítomným prihovorila p. riaditeľka Mgr. Helena Konečná a potom svojim prednesom a milým slovom Vanda Rozenbergová, ktorá zároveň otvorila vernisáž.
Ceny si preberali deti a žiaci z celého Slovenska. Potešila nás návšteva detí s rodičmi z MŠ Skalité – Ústredie a žiakov s rodičmi a svojimi pedagógmi nielen z Prievidze, ale aj z Veľkých Ludeníc, Krasňan, z Pohorelej, zo Starého Tekova…
Všetkým oceneným blahoželáme a držíme palce v ich ďalšej tvorbe.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…