28. Jul 2020 8:49

Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby koncepcie rozvoja športu mesta Prievidza

Samospráva v súčasnosti pripravuje návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Prievidza pre obdobie rokov 2020 – 2030, v rámci ktorej bude analytická časť reflektovať aktuálne názory a postoje širšej verejnosti i vybraných subjektov.

Pri tvorbe návrhu koncepcie rozvoja športu je nutné zohľadniť aj názory verejnosti a subjektov pôsobiacich v oblasti športu na území mesta Prievidza. Samospráva preto oslovila nielen zástupcov športových klubov, ale aj riaditeľov základných a stredných škôl či širokú verejnosť.

Do 15. augusta 2020 môžu obyvatelia mesta Prievidza odovzdať svoj hlas prostredníctvom ankety, a to buď vyplnením hlasovacieho lístka uverejneného v 30. čísle regionálnych novín Prievidzsko a jeho odovzdaním na mieste prvého kontaktu v budove Mestského úradu na Námestí slobody č. 14, alebo vyplnením online formulára, ktorý nájdete TU.

Zapojením sa do ankety pomôžete pri tvorbe strategického dokumentu, ktorého cieľom je identifikovať možnosti pre podporu rozvoja športovania detí, mládeže i všetkých obyvateľov mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…