19. Aug 2021 11:03

Verejnosť môže pripomienkovať návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza

Cieľom Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská.

Koncepciu rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 tvorí analytická a strategická časť. Analytickú časť dotvárajú názory riaditeľov škôl, predstaviteľov športových klubov pôsobiacich na území mesta i postoj verejnosti k športovaniu získané prostredníctvom dotazníkov. V strategickej časti dokumentu sú následne uvedené priority vyplývajúce z identifikovaných problémov a návrhov ich riešenia.

Mesto Prievidza bude pokračovať v podpore predovšetkým mládežníckeho športu, pričom dôraz bude klásť aj na zabezpečenie vhodných podmienok pre rekreačné športovanie širokej verejnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených a seniorov, ktoré prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Rovnako bude mesto Prievidza prispievať aj k zvyšovaniu pozitívneho obrazu o športe a jeho vplyvoch na zdravie človeka.

Verejnosť môže svoje pripomienky k dokumentu zasielať na michaela.benadikova@prievidza.sk do 31.8.2021.

Návrh Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…