14. Jun 2013 10:35

Verejne obstarávanie - kuchynské zariadenie

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa Predmetom zákazky je nákup kuchynského zariadenia pre školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza. Dodanie predmetu zákazky bude jednorazová dodávka po právoplatnosti a účinnosti zmluvného vzťahu. Predpokladaná hodnota zákazky : do 4200,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

YOUNG RUN je tu opäť!

15. Jul 2024 8:47
Najmladšia bežecká akcia v meste prichádza už po štvrtý krát. YOUNG RUN aj v roku…

Kampaň „Do práce na bicykli“ pozná víťazov

15. Jul 2024 8:45
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj…

Odstávka pitnej vody

15. Jul 2024 8:30
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody dnes…