14. Jun 2013 10:35

Verejne obstarávanie - kuchynské zariadenie

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru - kúpa Predmetom zákazky je nákup kuchynského zariadenia pre školské jedálne pri MŠ zriadené mestom Prievidza. Dodanie predmetu zákazky bude jednorazová dodávka po právoplatnosti a účinnosti zmluvného vzťahu. Predpokladaná hodnota zákazky : do 4200,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…