2. máj 2013 5:24

Verejná vyhláška - stavebné úpravy J. Siváka

Stavebník Amália Surkošová, bytom J.Siváka 172/5,971 01 Prievidza, podal dňa 26.04.2013, na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č. 3, Ul. J. Siváka, vchod č. 5, bytový dom súpisné číslo 20172, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 77.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.