14. Apr 2015 8:58

Verejná vyhláška - stavebné úpravy bytu Rad L. N. Tolstého

Stavebník Martina Pálešová, bytom Tolstého 9/11, 971 01 Prievidza, podal dňa 20.03.2015, s doplnením dňa na tunajšom stavebnom úrade, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy v byte č.11, Ul.Tolstého, vchod č. 9, bytový dom súpisné číslo 20715, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 4992.

celý dokument: ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…