18. Jul 2012 6:16

Verejná vyhláška - stavebné povolenie- Stavebné úpravy bytu č. 11, na Ul. Š. Králika

Stavebník podal dňa 23.05.2012, s doplnením dňa 04.06.2012, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „Stavebné úpravy bytu“ č. 11, na Ul. Š. Králika, vchod č. 19, obytný dom súp. č. 20435, v katastrálnom území Prievidza, pozemok parcelné číslo 932.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…