24. Aug 2012 9:01

Verejná vyhláška - stavebné povolenie, MaxMall, spol. s r.o., Ulica J. Kollára č. 624/16, Prievidza

Stavebník podal dňa 20.06.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby „ Rekonštrukcia obchodného domu Šafrán “ v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 2107/2 a 2108/6.

Celý dokument ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…